Synpunkter

 Besökare sedan 990209
 Uppdaterad 021028

Telekomkrisen än värre?